top of page

Vergi İnceleme Danışmanlığı

Vergi incelemesi sürecinde

 mükelleflerin haklarının savunulması

hayati önem taşır

Vergi inceleme süreci boyunca mükelleflerin haklarının 3568 sayılı yasa kapsamında savunulması, mükelleflerin temsili, tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma toplantılarda mükelleflerin adına katılınması ve inceleme sonuçlarının yargı sürecinin değerlendirilmesine ilişkin hizmet sunmaktayız.

Vergi Davaları Danışmalık Hizmeti

Mükellefler adına yapılan vergi tarhiyatları ve kesilen vergi cezaları hakkında dava açılması durumunda vergi mevzuatı ve yargı kararları ışığında vergi dava dilekçelerinin hazırlık desteği ve bu hususta görüş verilmesi hizmetini sunmaktayız.

Tam Tasdik Hizmeti

İşletmenizin yıl içerisinde sürekli kontrolü

Kurumların yıl içerisinde periyodik olarak denetlenerek vergi ve diğer mali mevzuat açısından kontrol edilmesi, yapılan hata ve eksikliklerin tespiti, hata ve eksikliklerin zamanında düzeltilip tamamlanarak vergi matrahlarının ve kayıt düzeninin doğruluğunu sağlayan tam tasdik hizmeti sunmaktayız.

KDV İadesi Hizmeti

İhracat, ihraç kayıtlı teslim, indirimli oranda teslim gibi KDV iadesi alınması gereken işlemler sebebiyle KDV iadesi denetim ve rapor hizmetlerini sunmaktayız.

Ar-Ge Stratejisi, Destekleri ve Mevzuatı Danışmanlığı

İşletmelerin Ar-Ge stratejilerinin oluşturularak geleceğe daha emin adımlarla hazırlanması, işletmelerin sürekliliği ve nesiller boyunca karlı bir biçimde yoluna devam edebilmesi açısından hayati önem taşımaktadır.

Bu amaçla 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan Ar-Ge teşviklerinden yararlanabilmek için Ar-Ge projesinin başlangıcından patent alınıp seri üretime geçilmesi aşamasına kadarki tüm süreçte farklı kanunlarda ve teşvik mevzuatında yer alan üzenlemeler konusunda danışmalık hizmeti sunmaktayız.

Yönetim Danışmanlığı

Üretim, pazarlama, hizmet şirketlerinin işleyişi, etkinliğinin artırılması, üretim yönetimi ve muhasebe altyapısının yasal mevzuat ve işletme ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulması, değerlendirilmesi konularında danışmalık hizmeti sunmaktayız.

Gayrimenkullerin Vergilendirilmesi Danışmanlık Hizmeti

Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve diğer mevzuatta bulunan düzenlemeler ışığında gayrimenkullerin alım-satımı, kat karşılığı inşaat işleri ve diğer işlemler konusunda danışmalık hizmeti sunmaktayız.

Teşvik Mevzuatı Danışmanlığı

Yürürlükte olan teşvik mevzuatındaki düzenlemelerden işletmelerin en iyi biçimde yararlanabilmesi için danışmalık hizmeti sunmaktayız.

Gümrük Vergileri ve Damping Uygulamaları Danışmanlığı

İthalat veya ihracat yapan tüm mükelleflerin gümrük vergisi ve damping uygulamaları sebebiyle tabi oldukları ek mali yükümlülükler, damping soruşturmaları konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Mali Danışmalık

Mali konularda vergi kanunları ve ilgili tüm mevzuat kapsamında mali danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

bottom of page