top of page
  • Yazarın fotoğrafıMehmet Öner

Yeni Vergi Tasarısının Ana Başlıkları

Güncelleme tarihi: 2 Haz 2019


Bugünlerde özellikle Motorlu Taşıtlar Vergisindeki artış sebebiyle kamuoyunun gündeminde olan yeni vergi tasarısı bir çok konuda düzenlemeler yapıyor. Tasarıdaki temel yaklaşım vergilerin artırılarak bütçe dengelerinin bozulmasının önüne geçmek. Bu gerekçeyle düzenlemelerin hemen tamamı yeni vergisel yük anlamını taşıyor.Düzenlemelerin satır başları:

  • Başta bankalar olmak üzere finans kesimi için Kurumlar Vergisi oranı % 20 den % 22 ye çıkartılıyor.

  • Şirketler mevcut uygulamada Kurumlar Vergisi ödendikten sonra kar dağıtımı yapmaz ise ek bir vergi ödemez iken tasarı ile kar dağıtımı yapılmasa bile stopaj yoluyla vergilendirme getiriliyor.

  • Motorlu Taşıtlar Vergisinde önemli oranda artışın yanında mevcut uygulamada aracın yaşı ve motor hacmine göre yapılan vergilendirmeye "aracın değeri" de ölçü olarak getiriliyor.

  • Kira geliri elde edenlerin Gayrimenkul Sermaye İradı olarak adlandırılan kazançları üzerinden herhangi bir gider belgesi sunmaksızın yararlandığı götürü gider uygulamasında oran % 25 den % 15 e indiriliyor.

  • Ekonomik gerçekliklerden uzak olarak sıkça karşılaştığımız Emlak Vergisi artışlarına sınır getiriliyor.

  • Gayrimenkul satışlarında % 75 oranındaki istisna % 50 ye çekiliyor.

  • Elektronik ticarete daha sıkı kontrol getirmek amacıyla Maliye Bakanlığı yetkilendiriliyor.

  • Ödeme emrine itiraz süresi 7 günden 15 güne çıkartılıyor.

  • -Büyükşehir Belediye Kanununda yapılan değişiklik sonrası köy iken mahalleye dönüşen yerlerdeki vergiden muaf işletmelerin muafiyetlerinin 2020 yılı sonuna kadar devam etmesi sağlanıyor.

Comments


bottom of page