top of page
  • Yazarın fotoğrafıMehmet Öner

KOBİ Üst Sınırı Artırıldı. Yeniden KOBİ Tanımına Girmiş Olabilirsiniz

Güncelleme tarihi: 2 Haz 2019

Haber Asansörü dergisi Temmuz - Ağustos 2018 sayısında yayınlanan yazım


KOBİ Üst Sınırı Artırıldı. Yeniden KOBİ Tanımına Girmiş Olabilirsiniz.Mehmet Öner

Maliye Bakanlığı Eski Baş Hesap Uzmanı

Yeminli Mali Müşavir


24.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2018/11828 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik" değişiklik yapılmış ve KOBİ sınıflamasına esas teşkil eden aktif büyüklüğü ve net satış hasılatı tutarları artırılmıştır.

Yeni tutarlara göre işletmeler aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecek.

  • Mikro işletme: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon lirayı aşmayan işletmeler.

  • Küçük işletme: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon lirayı aşmayan işletmeler.

  • Orta büyüklükteki işletme: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon lirayı aşmayan işletmeler.

Bakanlar Kurulu Kararı ile daha önce yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri en fazla 40 milyon lira olan işletmeler KOBİ kapsamında iken, yeni uygulamayla yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon liraya kadar olan işletmeler KOBİ tanımlaması içerisine dahil oldur. KOBİ tanımını yapan 2005/9617 tarihli yönetmelikteki rakamsal hadler daha önce 2012 yılında 2012/3834 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile güncellenmişti. Son güncelleme ile enflasyon sebebiyle cirolarında artış neticesinde KOBİ kapsamından çıkan birçok işletme tekrar KOBİ tanımı kapsamına girmiş oldu.

Yeri gelmiş iken KOBİ’ler ile ilgili bazı bilgiler vermekte fayda var.

KOBİ’lerin ekonomideki yeri nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, 2014 yılında toplam girişim sayısının % 99,8’ini oluşturdu. Buna karşılık; istihdamın %73,5’ini, maaş ve ücretlerin % 54,1’ini, cironun % 62’sini, faktör maliyetiyle katma değerin % 53,5’ini ve maddi mallara ilişkin brüt yatırımın ise % 55’ini oluşturdu.

Toplam girişim sayısının % 99,8’ini KOBİ’lerin oluşturmasının çok önemli bir anlamı var. Aslında her işletme iş hayatına KOBİ olarak başlıyor. KOBİ’ler ülke ekonomisi için dikilen birer fidandan farksız. Bu yüzden özellikle kuruluş ve piyasada tutunma dönemlerinde korunup kollanması, ülke ekonomisine katkıda bulunacak büyük işletmeler olma yolunda ellerinden tutulması gerekiyor.

İstihdamın % 73,5’inin KOBİ’lerce sağlanması bir diğer önemli konu. Çalışan nüfusun dörtte üçü KOBİ’lerde istihdam ediliyor; ekonomik hayatın ve çalışma hayatının çok önemli bir kısmı KOBİ’lerde geçiyor.

Cironun % 62’sini KOBİ’lerin oluşturmasının anlamı, ekonominin % 62’si KOBİ’lerden oluşuyor. Bu oran toplam ekonomik büyüklüğün hiç de azımsanamayacak, önemsenemeyecek büyük bir kısmı.

KOBİ’lerin temel özellikleri

KOBİ’ler küçük tutarlı sermaye ile iş kurup, düşük tutarlı işletme sermayesi ile çalışabilmektedir. Piyasa, müşteri ve çalışanlar ile doğrudan irtibatta olmaları sebebiyle piyasa koşullarına hızlı uyum sağlama esnekliğine sahiptirler. KOBİ’ler esnek istihdam olanakları ile emek yoğun çalışmalarına rağmen ekonomik krizlerden daha az etkilenmeyi başarabilmektedir.

Tüm bu avantajlarının yanında tek başına veya az sayıda personel ile çalışmak zorunda olmaları, nitelikli eleman bulma konusundaki yaşadıkları sıkıntı en temel problemleridir KOBİ’lerin. Zaten yetersiz olan sermayeleri ve kredi bulma imkanlarındaki zorluk, finansal olarak zorlanmalarına sebep olmaktadır. Mevzuat ve düzenlemeleri takip etme için yeterli elemanları ve bilgi birikimleri olmaması çoğu zaman KOBİ’lerin zor durumda kalmalarına yol açmaktadır. Ancak ekonomik olarak asıl sıkıntıyı alım-satım sırasında büyük işletmelerle çalışılması durumunda, koşulları ve kuralları büyük işletmelerin belirlemesi sebebiyle yaşamaktadırlar.

KOBİ tanımı içerisinde yer alıp almadığınızı tekrar kontrol edin

Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi birinin 40 milyon lirayı aşması sebebiyle KOBİ tanımından çıkmış olan işletmelerin, yeni Bakanlar Kurulu Kararı ile bu sınırın 125 milyon liraya artırılmış olması neticesinde tekrar KOBİ tanımı kapsamına girmiş olması ihtimal dahilindedir.

KOSGEB teşviklerinden ve diğer mevzuatla KOBİ’lere tanınan tüm avantajlardan faydalanabilmek için şirketinizin durumunu, yeni tutarlarla tekrar değerlendirip; KOBİ kapsamına tekrar dahil olup olmadığınızı öğrenmenizde fayda var.

Comments


bottom of page