top of page
  • Yazarın fotoğrafıMehmet Öner

Asansör Sanayicisine Özel Yatırım Teşviği

Güncelleme tarihi: 2 Haz 2019

Asansör Sanayicileri Federasyonu ASFED'in yayın organı Haber Asansörü dergisi Kasım - Aralık 2018 sayısında yayınlanan yazım


Asansör Sanayicisine Özel Yatırım Teşviği


Mehmet Öner

Maliye Bakanlığı Eski Baş Hesap Uzmanı

Yeminli Mali Müşavir

moner@monerymm.com


Üretimin ve istihdamın artması için devlet tarafından “yatırım teşvik belgesi” ile verilen teşvik uygulamalarından hemen tüm sanayiciler haberdardır. Ancak 3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar”da asansör sanayicilerini özel olarak ilgilendiren hükümler gözümüzden kaçmış olabilir. Önemli oran ve miktarlardaki bu teşviklere yakından bakmakta fayda var.

Sanayicilerin üretim ve istihdamı artıran yatırımlarına destek olmak ve yatırımlara sektör, bölge ve öncelikler açısından yön vermek amacıyla yatırım teşvik belgesi uygulaması ötenden beri devam etmektedir. Bu konudaki halen geçerli olan 3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar” ile yatırımlar esas olarak illerin kalkınmışlık derecesine göre teşvik edilmektedir. Karar kapsamında asansör sanayicilerinin yoğunlaştığı İstanbul, Ankara ve Bursa 1. derece, Kayseri ve Konya 2. derece kalkınmışlık seviyesine sahip kabul edilerek, en fazla desteğin sağlandığı 6. bölge olduğu göz önüne alındığında, asansör sanayicileri teşviklerden daha az yararlanır duruma gelmiştir.

Devlet tarafından verilen teşviklerden en önemlisi yapılan yatırımın belli yüzdesinin devlet tarafından karşılanmasını sağlayan “yatırıma katkı oranı”dır. Örnek olarak yapılacak yatırım tutarı 10.000.000 TL iken, teşvik belgesi ile sağlanan yatırıma katkı oranı % 15 ise, bu yatırımın 1.500.000 TL tutarındaki kısmı devlet tarafından karşılanacak demektir. Hemen hatırlatmakta fayda var devlet bu 1.500.000 TL tutarındaki kendi payına düşen katkısını nakit olarak vermiyor; yatırımcının ödeyeceği kurumlar vergisini almayarak katkı sağlıyor. Asansör sanayicilerinin yoğunlaştığı birinci ve ikinci bölgeler için yatırıma katkı oranı şöyle.Eğer kararın “Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar” başlığının OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknoloji sanayi kapsamında kabul edilen asansör parçaları imalatı kapsamında teşvik belgesi alınırsa yatırıma katkı oranları şöyle olmakta.2018 yılında yapılacak harcamalar için ek 15 puan yatırıma katkı oranı getiren aynı kararın geçici 8. maddesi sonrası yatırıma katkı oranları ise şöyle olmaktadır.Bu düzenlemeler göre yazımızda bahsettiğimiz yolu izleyerek alınacak teşvik belgesi kapsamında 2018 yılında yapılacak 10.000.000 TL yatırım harcamasının 4.500.000 TL tutarındaki önemli bir kısmı devletçe karşılanıyor.

Hemen uyarmakta fayda var. Devletçe karşılanan indirimli kurumlar vergisi uygulaması oldukça karmaşık. Konu hakkında uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olmadan yapılacak işlemler ciddi ceza ve gecikme faizi ödemenize sebep olabilir.

Söz konusu karar, normal koşullarda yatırımın tamamlanmasından sonra alınmaya başlayacak devlet katkısını, şirketinizin bu yatırımın dışındaki kazançları için uygulanması avantajı getirilerek kısa süre içerisinde almanızı, finansal olarak rahat bir nefes almanızı da sağlıyor.

Buraya kadar yalnızca yatırım tutarına devlet katkısındaki avantajlardan bahsettik. Bunun dışında yazımızda bahsedilen teşvik belgesi alınarak söz konusu yatırım sonucu istihdam edilecek işçiler için sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete isabet eden kısmı 3 yıl yerine 6 yıl devletçe karşılanacak; desteğin toplam tutarının yatırım tutarına oranı da % 15 den % 25 e çıkacaktır.

Şu anda mecliste olan torba kanun ile 2017 ve 2018 yılları için yatırımcıya ek özel teşviklerin sağlandığı uygulama 2019 yılı için de hayata geçecek görünüyor.

2018 yılı yatırıma katkı tutarının hesaplanması ve uygulamasında dikkatli olunması; 2019 yılına ilişkin aynı koşulların uzatılması durumunda, yatırım kararlarının cazip koşulların dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesinde büyük fayda var.

留言


bottom of page